تیکنر

بازیافت آب در صنایع تولید شن و ماسه، شیشه، آهن و صنایع معدنی امری بسیار مهم است. دستگاه تیکنر اولین مرحله این فرآیند می باشد. این دستگاه با کمک گرفتن از نیروی جاذبه عملیات جداسازی جامد و مایع را به روش رسوبی انجام داده و جهت سرعت بخشیدن به این امر از مواد پلی الکترولیت استفاده می نماید. استفاده از این دستگاه سبب کاهش هزینه های آب، تعمیرات مربوطه و فضای مورد نیاز جهت استخرپساب گردیده و استفاده از منابع طبیعی غیر قابل بازگشت را به حداقل میرساند و ۹۰% آب مورد استفاده در فرآیند شستشو بازیافت میگردد. دستگاه تیکنر بسته به مقدار آب آلوده و یا توان مصرفی خط تولید مورد نظر در سایز های مختلف طراحی و ساخته می شود.