اسکرو کانوایر (نقاله مارپیچی)

اسکرو کانوایر و یا نقاله مارپیچ از قدیمی ترین تجهیزات انتقال است که برای جابجایی افقی ، عمودی و یا تحت زاویه مواد فله ،گرانولار و یا حتی مواد غیر جاری در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد..

نقاله های مار پیچی از یک نوار پیوسته فلزی نورد شده که به صورت مارپیچی حول یک شفت یا لوله مرکزی برای تشکیل یک پیچ بلند پیچیده شده است تشکیل می شود. طرح آن همانند پیچ است و همانطور که پیچ می چرخد محصول توسط نوار مارپیچ هل داده میشود. با هر دور پیچ، محصول به فاصله یک گام پیچ به سمت جلو حرکت می کند.

نقاله های مارپیچی بسته به نوع محصولی که انتقال میدهد میتواند به شکل های مختلف و با استفاده از متریال متفاوت طراحی و اجرا شود :به صورت رو باز و یا رو بسته و یا شفت اصلی آن می تواند به صورت استوانه یا مخروطی شکل باشد. بعضی کانوایرهای پیچی نیز شامل بیش از یک مارپیچ می باشند.