آسیاب تر

آسیاب گلوله ای یا بالمیل

آسیاب گلوله ای یا بالمیل یک نوع آسیاب استوانه ای است که در صنایع پودر سازی برای آسیاب یا مخلوط کردن موادی همچون سیمان ، سیلیکا ،مواد نسوز ، کود ،سنگ های معدنی ،مواد شیمیایی،مواد سرامیکی خام و مواد رنگی استفاده می شود. آسیاب های گلوله ای بسته به ماده اولیه و اندازه محصول مطلوب از مواد مورد نظر و گلوله های آسیاب کننده پر می شوند و حول یک محور افقی دوران میکنند.حرکت آبشاری گلوله ها در داخل سیلندر و سقوط آنها روی ماده سبب میشود تا پودر با اندازه مطلوب حاصل شود.آسیاب گلوله ای های صنعتی قابلیت این را دارندکه به صورت پیوسته کار کنند به طوریکه ماده از یک سر به داخل آن ریخته شود و محصول از انتهای آن خارج شود.آسیاب های گلوله ای میتوانند به دو نوع تر و خشک دسته بندی شوندکه تفاوت این دو را میتوان در نوع متریال مورد استفاده در جداره و حضور یا عدم حضور آب یا مایع محلول در حین عملیات آسیاب خلاصه کرد. آسیاب های گلوله ای تر برای عملیات مخلوط یا ترکیب کردن مواد مناسب تر می باشند درحالیکه در آسیاب های خشک احتمال آلایش مواد اولیه توسط مواد دیواره آسیاب یا گلوله های آسیاب کننده کمتر است.