کریستالایزر FC (اواپراتور)

کریستالایزر های FC  با تبخیر حلال ، محلول را به حالت سوپر اشباع در می آورند و منجر به فرآیند کریستالیزه می شوند. اکثر کریستالایزر های  تحت شرایط خلاء و یا در فشار کمی بالاتر از جو کار میکنند .امکان جداپذیری ماده محلول با محدوده اندازه تعریف شده بلور به کمک این دستگاه وجود دارد. اینگونه که دوغاب از درون محفظه اواپراتور به سمت مبدل (تامین کننده انرژی فرآیند بلورسازی) و برعکس از مبدل به اواپراتور همواره در جریان است و حالت فوق اشباع آن با ته نشین شدن مواد بر روی بلور موجود در محفظه فرو می نشیند. . کریستالایزر ها معمولا بصورت مخازنی استوانه ای هستند که دارای میکسر با پره های مناسب طراحی شده. حلال بخار شده نیز توسط سیستم وکیوم تقطیر شده و از مجموعه حذف می شود. کریستالایزر های FC  مناسب فرآیند های بلورسازی ساده میباشد که نیاز به سایز درشت برای بلور کمتر دیده می شود.

whatsapp