خشک کن فلودایزبد

خشک کردن امری مهم و کاربردی در بسیاری از صنایع مختلف اعم از صنایع دارویی ،غذایی ،کشاورزی  و شیمیایی می باشد. از چالش های عمده خشک کردن در صنعت میتوان به خشک شدن غیر یک دست دانه ها، توزیع دما به صورت غیر یکنواخت و زمان زیاد این عملیات اشاره کرد که در همه این شرایط خشک کن های فلودایزد بد به خاطراستفاده مناسب از پدیده فیزیکی “بستر سیال” نتایج مطلوب و عاری از مشکل به ارمغان می آورند.

خشک کن های فلودایزد که به صورت معمول از محفظه ای مکعب مستطیل شکل با قسمت های مختلف تشکیل شده اند  ، مواد جامد را به صورت فله ای با ایجاد لرزش بر روی صفحه یا سطحی متخلخل داخل ستونی از هوای گرم شده و بالارونده خشک میکند. از  مزایای استفاده از روش خشک کردن فلودایزد ویبره میتوان به خشک کردن سریع و یکنواخت ، سرمایه و هزینه نگهداری پایین و ایده آل بودن آن برای محصولات حساس به گرما (مخصوصا متریال دارویی) اشاره کرد. طراحی و ساخت این خشک کن با در نظر داشتن نیازها و مصارف مختلف در توان ها و سایز های مختلف امکانپذیر میباشد.

whatsapp