سرند

سرند ویبره ای

سرند های ویبره ای از مهم ترین عناصر صنایع فرآوری مواد معدنی محسوب می شوند. سرند ها برای جداسازی و طبقه بندی ذرات در حالت خشک یا حتی خیس استفاده می شود و بنا به نیاز فرآورده از دو تا چند طبقه الک تشکیل میشوند .کنترل لرزش این الک های صنعتی با کمک ویبراتور الکترومغناطیس امکانپذیر میباشد و با توجه به نوع سرند و مواد اولیه این سرند ها در ابعاد و شیب مختلف طراحی و ساخته می شوند .

whatsapp