گواهی های بین المللی

شرکت پارس پولاد سپید دارنده معتبرترین گواهی نامه های کیفی بین المللی که شامل بر ISO9001 ISO45001 ISO 14001 و گواهی نامه IMS میباشد​ .

whatsapp