شرکت پارس پولاد سپید دارنده معتبرترین گواهی نامه های کیفی بین المللی که شامل بر ISO9001  ISO45001  ISO 14001 و گواهی نامه IMS  میباشد